Kinh nghiệm setup phòng tập luyện yoga, trọng tâm yoga cho người mới

18:33 ngày 06/4/20 trong  BĐS
Kinh nghiệm mở phòng tập Yoga.
1.Chi phí tổn mở phòng tập Yoga.
Chi phí tổn mở phòng tập Yoga khởi điểm bao gồm mức giá thuê mặt bằng, tầm giá cải tạo phòng tập Yoga, giá thành đầu tư trang vật dụng (gồm thảm Yoga, bóng tập Yoga, gối Yoga, dây tập Yoga, vòng tập Yoga...) và chi phí quảng cáo, marketing cho trọng tâm Yoga...

Sàn tập Yoga với không gian tối thiểu là 60m2, khoảng cách từ sàn tập tới trần nhà cao ít nhất là 3m và sàn của phòng tập Yoga phải bằng phẳng, với thảm hoặc đệm mềm.

- Khuyến khích phòng tập Yoga vật dụng các phương tiện bổ trợ, chuyên dụng cho người tập khác như máy chạy bộ, tạ, bục tập, gậy...

2.3. Điều kiện về viên chức chuyên môn.
- Trình độ chuyên môn của cộng tác viên thể dục, thể thao được xác định căn cứ vào một trong các tiêu chuẩn sau đây:

+ Là tập huấn viên, chỉ dẫn viên thể thao hoặc đi lại viên với đẳng cấp từ cấp II trở lên; Bác sĩ, nhân viên y tế với chứng chỉ về y khoa thể thao do cơ quan mang thẩm quyền cấp.

+ Văn bằng về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên.

+ Có giấy chứng thực chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

+ Có giấy chứng thực được đào tạo chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

- Mỗi viên chức chuyên môn hướng dẫn tập tành không quá 30 người trong một giờ học.

3. Thủ tục mở phòng tập Yoga.
Trình tự thủ tục mở phòng tập Yoga cụ thể như sau:

- Bước 1: Thành lập hộ kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp.

Để mở phòng tập Yoga thì trước tiên bạn nên bắt buộc làm thủ tục đăng ký kinh doanh mang 1 trong những hình thức sau:

+ Thành lập hộ kinh doanh cá thể.

+ Thành lập nhà hàng mang những hình thức như công ty tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần.

- Bước 2: Xin cấp giấy phép mở trung tâm phòng tập thể dục thẩm mỹ, dạy Yoga tại Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh, thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động.

Kinh nghiệm mở phòng tập Yoga.
1.Chi chi phí mở phòng tập Yoga.
Chi tổn phí mở phòng tập Yoga khởi điểm bao gồm mức giá thuê mặt bằng, giá tiền cải tạo phòng tập Yoga, tầm giá đầu tư trang vật dụng (gồm thảm Yoga, bóng tập Yoga, gối Yoga, dây tập Yoga, vòng tập Yoga...) và giá tiền quảng cáo, marketing cho trọng điểm Yoga...

Sàn tập Yoga sở hữu dung tích tối thiểu là 60m2, khoảng cách từ sàn tập đến trần nhà cao ít ra là 3m và sàn của phòng tập Yoga phải bằng phẳng, thảm hoặc đệm mềm.

- Khuyến khích phòng tập Yoga vật dụng các phương tiện bổ trợ, phục vụ người tập khác như máy chạy bộ, tạ, bục tập, gậy...

2.3. Điều kiện về viên chức chuyên môn.
- Trình độ chuyên môn của cùng tác viên thể dục, thể thao được xác định căn cứ vào 1 trong những tiêu chuẩn sau đây:

+ Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên với thứ hạng từ cấp II trở lên; Bác sĩ, viên chức y tế mang chứng chỉ về y học thể thao do cơ quan thẩm quyền cấp.

+ Văn bằng về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên.

+ Có giấy chứng thực chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

+ Có giấy chứng thực được huấn luyện chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương cấp.

- Mỗi nhân viên chuyên môn chỉ dẫn tập luyện ko quá 30 người trong 1 giờ học.

3. Thủ tục mở phòng tập Yoga.
Trình tự thủ tục mở phòng tập Yoga cụ thể như sau:

- Bước 1: Thành lập hộ marketing cá thể hoặc doanh nghiệp.

Để mở phòng tập Yoga thì đầu tiên bạn nên phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh một trong các hình thức sau:

+ Thành lập hộ marketing cá thể.

+ Thành lập công ty sở hữu những hình thức như doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần.

- Bước 2: Xin cấp giấy phép mở trung tâm phòng tập thể dục thẩm mỹ, dạy Yoga tại Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh, đô thị nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động.

Kinh nghiệm mở phòng tập Yoga.
1.Chi tổn phí mở phòng tập Yoga.
Chi phí mở phòng tập Yoga khởi điểm bao gồm chi phí thuê mặt bằng, giá thành cải tạo phòng tập Yoga, mức giá đầu tư trang vật dụng (gồm thảm Yoga, bóng tập Yoga, gối Yoga, dây tập Yoga, vòng tập Yoga...) và giá tiền quảng cáo, buôn bán cho trung tâm Yoga...

Sàn tập Yoga với thể tích tối thiểu là 60m2, khoảng phương pháp từ sàn tập tới trần nhà cao chí ít là 3m và sàn của phòng tập Yoga bắt buộc bằng phẳng, mang thảm hoặc đệm mềm.

- Khuyến khích phòng tập Yoga vật dụng những dụng cụ bổ trợ, phục vụ người tập khác như máy chạy bộ, tạ, bục tập, gậy...

2.3. Điều kiện về viên chức chuyên môn.
- Trình độ chuyên môn của cộng tác viên thể dục, thể thao được xác định căn cứ vào một trong những tiêu chuẩn sau đây:

+ Là tập huấn viên, chỉ dẫn viên thể thao hoặc đi lại viên đẳng cấp từ cấp II trở lên; Bác sĩ, viên chức y tế chứng chỉ về y học thể thao do cơ quan mang thẩm quyền cấp.

+ Văn bằng về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên.

+ Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

+ Có giấy chứng thực được huấn luyện chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương cấp.

- Mỗi nhân viên chuyên môn chỉ dẫn luyện tập không quá 30 người trong 1 giờ học.

3. Thủ tục mở phòng tập Yoga.
Trình tự thủ tục mở phòng tập Yoga cụ thể như sau:

- Bước 1: Thành lập hộ buôn bán cá thể hoặc doanh nghiệp.

Để mở phòng tập Yoga thì đầu tiên bạn bắt buộc bắt buộc làm thủ tục đăng ký buôn bán với 1 trong các hình thức sau:

+ Thành lập hộ buôn bán cá thể.

+ Thành lập doanh nghiệp những hình thức như doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần.

- Bước 2: Xin cấp giấy phép mở trung tâm phòng tập thể dục thẩm mỹ, dạy Yoga tại Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh, thị thành nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động.